Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zaparoh Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Żernicka 22, 62-023 Gądki, adres e-mail: zaparoh@zaparoh.com, tel. +48 61 222 00 80.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w szczególności rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w tym procesie oraz wybrania pracownika i zawarcia odpowiedniej umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli Pani/Pana kandydatura nie zostanie wybrana w obecnym procesie, Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi i realizować wiążące nas umowy zawarte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.