Z początkiem marca rozpoczęliśmy przeprowadzanie audytów czystości na produkcji oraz magazynie. Mają one na celu kontrolę porządku w poszczególnych obszarach według ustalonych i opisanych kryteriów (np. drożne przejścia, prawidłowy ubiór pracowników, brak odpadów produkcyjnych na podłodze).

Audyty odbywają się systematycznie, dwa razy na każdej zmianie w ciągu miesiąca; sprawdzanych jest 6-11 punktów kontrolnych w poszczególnych działach. Działania te pozwalają na utrzymanie czystości w miejscu pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.