30 kwietnia zakończyliśmy rok finansowy w Zaparoh (trwa on od 1 maja do 30 kwietnia). Oznacza to podsumowanie kondycji ekonomicznej firmy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Jak wyglądał ten czas w naszej organizacji, w dobie pandemii?

Początek: maj i czerwiec 2020r. to były najtrudniejsze miesiące; musieliśmy tak jak wiele innych firm „zacisnąć pasa” by zmierzyć się z wielką niewiadomą. Zamknięcie na dłuższy czas sklepów w Wielkiej Brytanii nie napawało optymizmem. Skorzystaliśmy z tzw. „tarczy”, mającej na celu m.in. ochronę miejsc pracy.

Kolejne miesiące wyglądały już nieco lepiej, krok po kroku odrabialiśmy straty, a sprzedaż naszych produktów przez Internet szła coraz lepiej.

Dziś możemy powiedzieć,że wyszliśmy zwycięsko z tego trudnego czasu. Rok finansowy 2020/2021 zamykamy z zyskiem, co przekłada się oczywiście na stabilność zatrudnienia i możliwość dalszego rozwoju.